پروتئین وی ایزوله پرو بیس نوتریشن Base Nutrition

  • 22 گرم پروتئین در هر وعده
  • محافظت از عضلات
  • افزایش رشد ماهیچه
  • مانع از تحلیل رفتن ماهیچه
  • فاقد شکر
  • فاقد کلسترول
  • فاقد چربی
  • فاقد کربوهیدرات
  • وزن : 910 گرم
  • سروینگ : 35