پروتیین سوپر وی کارن Karen

  • حاوی 12 نوع ویتامین
  • حاوی آمینه اسید ضروری و غیر ضروری
  • افزایش تقویت سیستم ایمنی بدن
  • افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری ها
  • تسریع روند ریکاوری
  • از بین برنده خستگی
  • افزایش انرژی
  • افزایش قدرت بدنی
  • وزن : 1050 گرم