پروتئین پیور کارن Karen

  • تهیه شده از آب پنیر
  • حاوی اسید آمینه شاخه دار بی سی ای ای
  • حاوی گلوتامین
  • افزایش رشد عضلات بدون چربی
  • افزایش سنتز پروتیین
  • تسریع روند ریکاوری
  • محافظت از سلامت ماهیچه
  • مانع از تجزیه عضلات
  • وزن : 1000 گرم
  • 43 گرم پروتیین در هر وعده